Archive for Aktualości

Najważniejsze zmiany w 2017 roku

Podatek VAT

 • Obowiązek elektronicznej wysyłki deklaracji VAT.
 • Obowiązek JPK dla małych i średnich przedsiębiorców.
 • Likwidacja kwartalnych rozliczeń VAT-7K dla wybranych przedsiębiorców:
  • tych którzy rejestrują się do VAT – nie mogą oni przez 12 pierwszych miesięcy rozliczać się kwartalnie nawet jeżeli korzystają z metody kasowej VAT.
  • tych którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów z odwrotnym obciążeniem, chyba że łączna wartość tych dostaw nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.
 • Likwidacja kwartalnych informacji VAT-UE – obowiązuje bezwzględnie wszystkich od dnia 1 stycznia 2017 roku – system przypomni o konieczności złożenia deklaracji na początku lutego 2017 roku.
 • Rozszerzenie katalogu sprzedaży krajowej z odwrotnym obciążeniem o m.in. wybrane usługi budowlane.
 • Zwiększenie kwoty limitu zwolnienia podatkowego z VAT ze 150 tys. zł do 200 tys. zł.

Podatek PIT

 • Brak możliwości skorzystania z odliczenia kwoty wolnej od podatku po przekroczeniu progu podatkowego – skala podatkowa.
 • Transakcje powyżej 15 tys. zł opłacone gotówkąnie będą stanowiły kosztu podatkowego – obowiązek dokonywania zapłat przelewem.
 • Nowe wersje deklaracji PIT-36 oraz PIT-36L.

Kadry i Płace

 • Wynagrodzenie minimalne wzrasta do 2.000 zł brutto.
 • Stawki godzinowe dla zleceniobiorców – obowiązekewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorców , wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej na umowie zlecenia (w 2017 r. będzie to kwota 13,00 zł brutto za 1 godzinę pracy). Stawka godzinowa znajdzie zastosowanie do umów-zleceń zarówno zawieranych od 1 stycznia, jak i tych trwających w tej dacie.
 • W przypadku umów zlecenia na okres dłuższy niż 1 miesiąc obowiązkiem zleceniodawcy jest wypłacenie wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu.

                                                                                                                                      opracował zespół wfirma

Nowe okresy wypowiedzenia umów na czas określony

Starszy Technik i młodszy technik naprawy maszyn rolniczych w szklarni

Nowelizacja ustawy Kodeks Pracy, wprowadza wyrównanie okresów wypowiedzenia, umów zawartych na czas nieokreślony z umowami czasowymi.

Począwszy od 22 lutego 2016 umowy na czas określony, będzie można zawierać  na łączny maksymalny okres  33 miesięcy z tym, że łączna liczba umów czasowych nie będzie mogła przekroczyć trzech.  Umowa na okres próbny,  której okres ograniczony jest do trzech miesięcy, będzie mogła poprzedzić umowy na czas określony

Po zmianach okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony i nieokreślony będzie uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosić będzie (art. 36 § 1 Kodeksu pracy)

 1. 2 tygodnie w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
 2. 1 miesiąc w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy,
 3. 3 miesiące w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy co najmniej 3 lata.

 

Okres wypowiedzenia umów zawartych na okres próbny pozostaje bez zmian i wynosi:

 1. 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 2. 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 3. 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

 

W związku z nowelizacją okresów wypowiedzenia, pracodawca zobowiązany jest powiadomić pracownika o nowych warunkach zatrudnienia.

Sporządzanie deklaracji i zeznań – zwolnione z VAT

W lutym tego roku, razem z grupą księgowych, mieliśmy przyjemność współtworzyć petycję o wydanie ogólnej interpretacji w sprawie, która dotyczyła naszej branży. W kilka dni, udało się petycję napisać, opracować i znaleźć portal zmienmy.to umożliwiający zbieranie podpisów. W ciągu trzech tygodni petycję podpisało ponad 500 osób. Dzisiaj na stronie Ministerstwa Finansów została opublikowana korzystna dla nas interpretacja ogólna. Jest to święto demokracji, ponieważ zgodnie z postulatami zawartymi w naszej petycji, zostały zachowane nasze konstytucyjne prawa.

Ten wpis chciałabym dedykować wszystkim przedsiębiorcom. Nie oszczędzajcie na usługach księgowych, ponieważ to nasza grupa zawodowa w codziennej pracy,  zmaga się z nieprecyzyjnym prawem.  Pomimo tego, że konkurujemy ze sobą na ryku, potrafimy się łączyć we wspólnych sprawach. Dzisiaj świętujemy nasz sukces, ale z równym zapałem będziemy walczyć o Wasze prawa!

Będzie pozew zbiorowy w sprawie reformy OFE

Dekoracyjne Scales of JusticeW dniu wczorajszym 4 marca 2015r., Sąd Okręgowy w Warszawie przyjął pozew zbiorowy klientów Otwartych Funduszy Emerytalnych, którzy domagają się od Skarbu Państwa odszkodowań za bezprawne przekazywanie części składek z OFE do ZUS.

W Trybunale Konstytucyjnym czeka już na rozpatrzenie wniosek prezydenta Bronisława Komorowskiego, który podpisał reformę, ale zakwestionował część zapisów. Chodzi między innymi o nakaz inwestowania w akcje oraz zakaz inwestowania w obligacje i zakaz reklamy OFE.

Trybunał połączył wniosek Prezydenta ze skargą Rzecznik Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz zarzucającej przepisom naruszenie zasad zaufania obywateli do państwa oraz niedziałania prawa wstecz. Nie znany jest jeszcze termin rozprawy TK.

W związku z przyjęciem przez Sąd Okręgowy w Warszawie pozwu zbiorowego otworzyła  się ponownie możliwość przystąpienia do grupy. Zainteresowani mogą dołączyć do pozwu tutaj. Grupę reprezentuje adwokat Paweł Kowalczyk.

zobacz wideo