50% odliczenie podatku VAT od paliwa do samochodu osobowego

                                                        Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, od 01 lipca 2015r., podatnikom podatku VAT, przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Ograniczone prawo do odliczenia VAT przysługuje, do pojazdów samochodowych nie spełniających warunków do skorzystania z pełnego prawa do odliczenia VAT :

1) samochodów osobowych,

2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

              1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,

              2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,

              3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa powyżej, są określane na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Pojazdy, które w tych dokumentach nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe.

Oraz gdy samochód (osobowy lub ciężarowy) wykorzystywany jest także do celów prywatnych podatnika.

Wydatki objęte 50% ograniczeniem odliczenia podatku VAT obejmują:

  • wydatki związane z nabyciem pojazdów,
  • używaniem ich w ramach umowy najmu, dzierżawy,
  • leasingu oraz innych umów o podobnym charakterze,
  • nabyciem paliw do ich napędu,
  • serwisowaniem, naprawą i konserwacją
  • nabyciem innych towarów i usług związanych z eksploatacją i użytkowaniem tych pojazdów.

Komentarze

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.