Akty prawne

Linki do portalu gofin.pl
Kodeks Pracy 

Kodeks Cywilny 

Kodeks Spółek Handlowych 

Prawo Przedsiębiorców

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych  

Ustawa o podatku od towarów i usług 

Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego 

Kalkulator stażu urlopowego

Kalkulator obciążeń składkowych pracodawcy/zleceniodawcy

Kalkulator wynagrodzenia chorobowego

Kalkulator odsetek ustawowych