Polityka prywatności

Biuro Obsługi Małego Biznesu Edyta Sala dba o ochronę Twojej prywatności. Skontaktuj się z nami pod adresem biuro@bomb.com.pl, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy dotyczące wykorzystania Twoich Danych Osobowych, a chętnie Ci pomożemy.

Korzystając z tej witryny lub/i naszych usług, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

SPIS TREŚCI
 1. Definicje użyte w niniejszej Polityce
 2. Zasady ochrony danych, którymi się kierujemy
 3. Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich Danych Osobowych?
 4. Jakie dane osobowe gromadzimy o Tobie
 5. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe
 6. Kto jeszcze ma dostęp do Twoich danych osobowych?
 7. Jak zabezpieczamy Twoje dane
 8. Informacje o plikach cookie
 9. Informacje kontaktowe
DEFINICJE

Dane Osobowe  – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Przetwarzanie  – każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych.
Podmiot danych  – osoba fizyczna, której Dane Osobowe są Przetwarzane.
Dziecko – osoba fizyczna, która nie ukończyła 16 roku życia.
My/nas (wielkie lub nie) – Biuro Obsługi Małego Biznesu Edyta Sala

ZASADY OCHRONY DANYCH

Obiecujemy przestrzegać następujących zasad ochrony danych:

 • Przetwarzanie jest zgodne z prawem, uczciwe, przejrzyste. Nasze działania związane z przetwarzaniem mają podstawy prawne. Zawsze bierzemy pod uwagę Twoje prawa przed Przetwarzaniem Danych Osobowych. Na żądanie przekażemy Ci informacje dotyczące Przetwarzania.
 • Przetwarzanie jest ograniczone do celu. Nasze działania związane z Przetwarzaniem odpowiadają celowi, dla którego zostały zebrane Dane Osobowe.
 • Przetwarzanie odbywa się przy minimalnej ilości danych. Zbieramy i przetwarzamy tylko minimalną ilość Danych Osobowych wymaganą do dowolnego celu.
 • Przetwarzanie jest ograniczone okresem. Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej niż to konieczne.
 • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność danych.
 • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić integralność i poufność danych.
PRAWA PODMIOTU DANYCH

Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. Prawo do informacji – co oznacza, że ​​masz prawo wiedzieć, czy Twoje Dane Osobowe są przetwarzane; jakie dane są zbierane, skąd są pozyskiwane oraz dlaczego i przez kogo są przetwarzane.
 2. Prawo dostępu – co oznacza, że ​​masz prawo dostępu do danych zebranych od/o Tobie. Obejmuje to prawo do żądania i uzyskania kopii zgromadzonych danych osobowych.
 3. Prawo do sprostowania – co oznacza, że ​​masz prawo zażądać sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych, które są niedokładne lub niekompletne.
 4. Prawo do usunięcia – co oznacza, że ​​w pewnych okolicznościach możesz zażądać usunięcia swoich Danych Osobowych z naszych rejestrów.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – co oznacza, że ​​w przypadku spełnienia określonych warunków masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych.
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – co oznacza, że ​​w niektórych przypadkach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych, np. w przypadku marketingu bezpośredniego.
 7. Prawo do sprzeciwu wobec automatycznego przetwarzania – co oznacza, że ​​masz prawo sprzeciwić się automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu; i nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym Przetwarzaniu. Z prawa tego możesz skorzystać zawsze, gdy wynik profilowania wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w istotny sposób wpływa na Ciebie.
 8. Prawo do przenoszenia danych – masz prawo do uzyskania swoich Danych Osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub, jeśli jest to wykonalne, w formie bezpośredniego przeniesienia od jednego Przetwarzającego do drugiego.
 9. Prawo do złożenia skargi – w przypadku odrzucenia Twojego wniosku w ramach Prawa Dostępu, podamy Ci powód, dlaczego. Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu rozpatrzenia Twojej prośby, skontaktuj się z nami.
 10. Prawo do pomocy  organu nadzorczego  – co oznacza, że ​​masz prawo do pomocy organu nadzorczego oraz inne środki prawne, takie jak dochodzenie odszkodowania.
 11. Prawo do wycofania zgody – masz prawo wycofać każdą wyrażoną zgodę na Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych.
DANE, KTÓRE ZBIERAMY

Informacje, które nam przekazałeś
Może to być Twój adres e-mail, imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres domowy itp. – głównie informacje, które są niezbędne do dostarczenia Ci produktu/usługi lub do poprawy obsługi klienta. Informacje, które nam przekazujesz, przechowujemy w celu komentowania lub wykonywania innych czynności na stronie. Informacje te obejmują na przykład imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Automatycznie zbierane informacje o Tobie
Obejmuje to informacje, które są automatycznie przechowywane przez pliki cookie i inne narzędzia sesji. Na przykład informacje o koszyku na zakupy, adres IP, historia zakupów (jeśli istnieje) itp. Te informacje są wykorzystywane do poprawy obsługi klienta. Kiedy korzystasz z naszych usług lub przeglądasz zawartość naszej strony internetowej, Twoje działania mogą być rejestrowane.

Informacje od naszych partnerów
Zbieramy informacje od naszych zaufanych partnerów z potwierdzeniem, że mają oni podstawy prawne do udostępniania nam tych informacji. Są to informacje, które przekazałeś im bezpośrednio lub które zebrali o Tobie na innych podstawach prawnych. Zobacz listę naszych partnerów  tutaj .

Informacje dostępne publicznie
Możemy gromadzić informacje o Tobie, które są publicznie dostępne.

JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe w celu:

 • świadczyć Ci nasze usługi. Obejmuje to na przykład rejestrację konta; dostarczanie innych produktów i usług, o które prosiłeś; dostarczanie Ci artykułów promocyjnych na Twoje żądanie i komunikowanie się z Tobą w związku z tymi produktami i usługami; komunikowanie się i interakcja z Tobą; i powiadamianie Cię o zmianach w jakichkolwiek usługach.
 • poprawić jakość obsługi klienta;
 • wypełnić obowiązek wynikający z prawa lub umowy;
 • WSZYSTKO

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe na uzasadnionych podstawach i/lub za Twoją zgodą.

Na podstawie zawarcia umowy lub wypełnienia zobowiązań umownych przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w następujących celach:

 • aby Cię zidentyfikować;
 • aby zapewnić Ci usługę lub wysłać/zaoferować Ci produkt;
 • komunikować się w celu sprzedaży lub fakturowania;
 • WSZYSTKO

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w następujących celach:

 • aby wysyłać Ci spersonalizowane oferty* (od nas i/lub naszych starannie wybranych partnerów);
 • do administrowania i analizowania naszej bazy klientów (zachowań zakupowych i historii) w celu poprawy jakości, różnorodności i dostępności oferowanych/dostarczanych produktów/usług;
 • przeprowadzanie ankiet dotyczących satysfakcji klienta;
 • WSZYSTKO

O ile nie poinformowałeś nas inaczej, uważamy, że oferujemy Ci produkty/usługi, które są podobne lub takie same do Twojej historii zakupów/zachowania podczas przeglądania, jako nasz uzasadniony interes.

Za Twoją zgodą przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • do wysyłania biuletynów i ofert kampanii (od nas i/lub naszych starannie wybranych partnerów);
 • w innych celach, na które poprosiliśmy Twoją zgodę;
 • WSZYSTKO

Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa i/lub wykorzystania Twoich Danych Osobowych do opcji przewidzianych przez prawo. Zastrzegamy sobie prawo do anonimizacji zgromadzonych Danych Osobowych i wykorzystania takich danych. Będziemy wykorzystywać dane wykraczające poza zakres niniejszej Polityki tylko wtedy, gdy zostaną zanonimizowane. Przechowujemy Twoje dane rozliczeniowe i inne zebrane o Tobie informacje tak długo, jak jest to potrzebne do celów księgowych lub innych obowiązków wynikających z prawa, ale nie dłużej niż  TODO

Możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w dodatkowych celach, które nie są tutaj wymienione, ale są zgodne z pierwotnym celem, dla którego dane zostały zebrane. W tym celu zapewnimy, że:

 • związek między celami, kontekstem i charakterem Danych Osobowych jest odpowiedni do dalszego Przetwarzania;
 • dalsze przetwarzanie nie zaszkodziłoby Twoim interesom i
 • istniałaby odpowiednia ochrona dla Przetwarzania.

Poinformujemy Cię o dalszym przetwarzaniu i celach.

KTO JESZCZE MOŻE UZYSKAĆ DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych obcym. Dane osobowe o Tobie są w niektórych przypadkach przekazywane naszym zaufanym partnerom, aby umożliwić świadczenie Ci usługi lub poprawić jakość obsługi klienta. Udostępniamy Twoje dane:

Nasi partnerzy przetwarzający:
 • WSZYSTKO

Nasi partnerzy biznesowi:

 • WSZYSTKO

Połączone strony trzecie:

 • Facebook 

Współpracujemy wyłącznie z partnerami przetwarzającymi, którzy są w stanie zapewnić odpowiedni poziom ochrony Państwa Danych Osobowych. Ujawniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim lub urzędnikom publicznym, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Możemy ujawnić Twoje Dane Osobowe stronom trzecim, jeśli wyraziłeś na to zgodę lub jeśli istnieją ku temu inne podstawy prawne.

JAK ZABEZPIECZAMY TWOJE DANE

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Do komunikacji i przesyłania danych używamy bezpiecznych protokołów (takich jak HTTPS). W stosownych przypadkach stosujemy anonimizację i pseudonimizację. Monitorujemy nasze systemy pod kątem możliwych luk i ataków. TODO – opisz dodatkowe środki bezpieczeństwa.

Nawet jeśli dokładamy wszelkich starań, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji. Obiecujemy jednak powiadomić odpowiednie organy o naruszeniach danych. Powiadomimy Cię również w przypadku zagrożenia Twoich praw lub interesów. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa i pomóc władzom w przypadku wystąpienia takich naruszeń.

Jeśli masz u nas konto, pamiętaj, że musisz zachować swoją nazwę użytkownika i hasło w tajemnicy.

DZIECI

Nie zamierzamy zbierać ani świadomie gromadzić informacji od dzieci. Nie kierujemy naszych usług do dzieci.

PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE, KTÓRYCH UŻYWAMY

Używamy plików cookie i/lub podobnych technologii do analizowania zachowań klientów, administrowania witryną, śledzenia ruchów użytkowników i zbierania informacji o użytkownikach. Odbywa się to w celu spersonalizowania i ulepszenia Twojego doświadczenia z nami.

Plik cookie to mały plik tekstowy przechowywany na Twoim komputerze. Pliki cookie przechowują informacje, które pomagają w działaniu witryn. Tylko my mamy dostęp do plików cookie utworzonych przez naszą witrynę internetową. Możesz kontrolować swoje pliki cookie z poziomu przeglądarki. Wybranie wyłączenia plików cookie może utrudnić korzystanie z niektórych funkcji.

Używamy plików cookie w następujących celach:

 • Niezbędne pliki cookie – te pliki cookie są wymagane, abyś mógł korzystać z niektórych ważnych funkcji na naszej stronie internetowej, takich jak logowanie. Te pliki cookie nie zbierają żadnych danych osobowych.
 • Funkcjonalne pliki cookie – te pliki cookie zapewniają funkcjonalność, która sprawia, że ​​korzystanie z naszego serwisu jest wygodniejsze i umożliwia dostarczanie bardziej spersonalizowanych funkcji. Na przykład mogą zapamiętać Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail w formularzach komentarzy, więc nie musisz ponownie wprowadzać tych informacji przy następnym komentowaniu.
 • Analityczne pliki cookie – te pliki cookie służą do śledzenia użytkowania i wydajności naszej witryny internetowej i usług
 • Reklamowe pliki cookie — te pliki cookie służą do dostarczania reklam, które są odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań. Ponadto służą do ograniczania liczby wyświetleń reklamy. Umieszczane są one zazwyczaj w serwisie przez sieci reklamowe za zgodą operatora serwisu. Te pliki cookie zapamiętują, że odwiedziłeś stronę internetową, a informacje te są udostępniane innym organizacjom, takim jak reklamodawcy. Często targetujące lub reklamowe pliki cookie będą powiązane z funkcjonalnością witryny zapewnianą przez inną organizację.

Możesz usunąć pliki cookie przechowywane na Twoim komputerze za pomocą ustawień przeglądarki. Alternatywnie możesz kontrolować niektóre pliki cookie innych firm, korzystając z platformy zwiększania prywatności, takiej jak optout.aboutads.info lub youronlinechoices.com . Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie allaboutcookies.org .

Korzystamy z Google Analytics do mierzenia ruchu na naszej stronie. Google ma własną Politykę prywatności, którą możesz przejrzeć tutaj . Jeśli chcesz zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics, odwiedź stronę rezygnacji z Google Analytics .

INFORMACJE KONTAKTOWE

Strona organu nadzorczego : http://www.giodo.gov.pl/
E-mail: kancelaria@giodo.gov.pl
Telefon: +48 22 53 10 440

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności.
Ostatnia modyfikacja została dokonana 14 grudnia 2021 r.