Pliki do pobrania

 1. Kalkulator formy opodatkowania 2022
 2. Arkusz spisu z natury (remanent)

           Akta osobowe

 1. PIT-2
 2. Wiosek o wycofanie PIT-2
 3. Oświadczenie – o niepomniejszaniu przez płatnika dochodu o kwotę ulgi dla pracowników
 4. Oświadczenie – o stosowanie zwolnienia z podatku 4 dzieci
 5. Oświadczenie – o zwolnienie z podatku ulga na powrót
 6. Oświadczenie – o stosowanie zwolnienia z podatku 60 i 65 rok życia
 7. Wniosek o niestosowanie miesięcznych kosztów uzyskania
 8. Wniosek o niepobieranie podatku – umowy cywilnoprawne
 9. Lista obecności
 10. Skierowanie na badania
 11. Kwestionariusz osobowy
 12. Instruktaż BHP
 13. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn

         PPK

 1. Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracownika
 2. Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK 
 3. Deklaracja finansowania wpłat PPK w szczególnych sytuacjach
 4. Niezbędnik Pracodawcy Jak wprowadzić PPK w firmie 
 5. Deklaracja dotycząca wpłat dodatkowych do PPK
 6. Deklaracja dotycząca wpłat podstawowych do PPK zmiana
 7. Oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK
 8. Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK
 9. Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK
 10. Załącznik nr 1 do wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie dla pracodawcy