Składki ZUS 2015

Składki za styczeń – grudzień 2015 r.

Podstawa – społeczne 2 375,40 zł
Emerytalne 19,52% 463,68 zł
Rentowe 8,00% 190,03 zł
Chorobowe 2,45% 58,20 zł
Wypadkowe 1,93% 45,85 zł
Społeczne do zapłaty 757,76 zł 
Fundusz Pracy do zapłaty 2,45% 58,20 zł
Podstawa zdrowotne 3 104,57 zł
Ubezpieczenie zdrowotne do zapłaty 9% 279,41 zł
Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia 7,75% 240,60 zł

Składki dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2375,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2015)

Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,93% obowiązującą od 1 kwietnia 2012 r. właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.

Składki ZUS dla rozpoczynających działalność (do 2 lat)
Podstawa po pomniejszeniu 525,00 zł
Emerytalne 19,52% 102,48 zł
Rentowe 8,00% 42,00 zł
Chorobowe 2,45% 12,86 zł
Wypadkowe 1,93% 10,13 zł
Społeczne do zapłaty 167,48 zł
Podstawa zdrowotne 3 104,57 zł
Ubezpieczenie zdrowotne do zapłaty 9% 279,41 zł
Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia 7,75% 240,60 zł

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2015 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 525 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2015 r.).

Komentarze

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.