Windykacja należności

Businessman writing on a sheet of white paperW obrocie gospodarczym stosunkowo często zdarzają się zatory płatnicze. Dłużnik nie płaci swojemu wierzycielowi umówionej należności z różnych przyczyn. W wyniku opóźnienia w zapłacie za sprzedane dobro, wierzyciel sam popada w zadłużenie. O ile suma, zadłużenia jest niewielka i  kontrahent jest znany wierzycielowi, można polubownie przesunąć termin zapłaty. Problem pojawia się w momencie, gdy dłużnik  unika kontaktu lub opóźnienia w spłacie wydłużają się. Problem może być poważny i wierzytelność staje się zagrożona. Dobrą praktyka jest przypominanie o zbliżającym się terminie zapłaty a następnie wysłanie wezwania do zapłaty. Ponadto dłużnika można poinformować o zamiarze zgłoszenia jego długu do bazy danych, jednego z kilku działających biur informacji gospodarczej. Jeśli oponent nadal uchyla się od uregulowania swojego zobowiązana, wierzyciel po bezskutecznym dochodzeniu swoich należności powinien wystąpić do sądu o wydanie nakazu zapłaty. Jeśli dłużnik nie wniesie sprzeciwu, komornik podejmie odpowiednie kroki umożliwiające wyegzekwowanie należności.

Problem jest o tyle poważny, że ustawodawca uznał iż po odpowiednim przekroczeniu terminu płatności*, należy wyksięgować nieopłacone dokumenty kosztowe w wyniku czego wzrośnie dochód a tym samym zobowiązanie podatkowe. Ustawodawca niestety nie pozwala pomniejszyć przychodu o niezapłacone wystawione faktury sprzedaży. W skrajnych przypadkach zdarza się, że podmiot faktycznie odnotowuje stratę jednak ze względu na konieczność stosowania ww korekty wykazuje dochód. Dla banku i fiskusa, obraz firmy wypada korzystnie w związku z czym może dalej powiększać swoje zadłużenie tym razem kredytowaniem. Jeśli kontrahent z zaciągniętego kredytu reguluje swoje zobowiązania to wszystko jest na dobrej drodze, jednak często podmioty które tracą płynność finansową mają problem wyjść na prostą gdyż problemy powodujące zadłużenia często ma swoje głębsze podłoże.

Każdy przedsiębiorca, powyższe czynności może wykonać sam nie angażując własnych środków finansowych z wyjątkiem kosztów sądowych i opłat pocztowych. Jeśli natomiast uzna, że jest mu potrzebna pomoc w tym zakresie, służymy odpłatną pomocą.

*określono różne daty dla różnych terminów płatności