Usługi księgowe i płacowe

Usługi księgowe i płacowe

• prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
• prowadzenie ksiąg rachunkowych,
• prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego,
• prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych,
• prowadzenie ewidencji wyposażenia,
• sporządzanie deklaracji podatkowych,
• rozliczanie z ZUS,
• prowadzenie rejestrów i ewidencji podatkowych,
• nadzór księgowy,
• opracowywanie polityk rachunkowości,
• sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
• sporządzanie list płac
• sporządzanie deklaracji do ZUS i US
• sporządzanie wniosków PFRON

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.