Usługi księgowe

Kalkulator i diagram

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • rozliczanie z ZUS,
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji podatkowych,
 • nadzór księgowy,
 • opracowywanie polityk rachunkowości,
 • sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie deklaracji do ZUS i US
 • sporządzanie wniosków PFRON