Cennik

Metal Bezpieczeństwo bezpieczne - 3D ikony

Usługi księgowe od 100 zł* – podmioty korzystające ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ustawy VAT (usługi finansowe, ubezpieczeniowe, lekarze) oraz samozatrudnieni – cena obejmuje:uje:

 • księgowanie do 15 dokumentów,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji rozliczeniowych,
 • ewidencje środków trwałych i wyposażenia,
 • ewidencja przebiegu pojazdu,
 • dostęp do oprogramowania umożliwiającego wystawianie faktur z opcją wydruku KP, zarządzaniem rozliczeniami należności i zobowiązań, możliwością wysłania faktur email i przypomnień o niezapłaconych fakturach kontrahentowi**.

 

Usługi księgowe od 150 zł* – pozostałe podmioty – cena obejmuje:

 • księgowanie do 25 dokumentów,
 • ewidencje środków trwałych i wyposażenia,
 • ewidencja przebiegu pojazdu,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS i US,
 • dostęp do oprogramowania umożliwiającego wystawianie faktur z opcją wydruku KP, zarządzaniem rozliczeniami należności i zobowiązań, możliwością wysłania faktur email i przypomnień o niezapłaconych fakturach kontrahentowi**

Płatnik podatku VAT – 50 zł* 

 • prowadzenie ewidencji VAT.
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji rozliczeniowych do US,

Rozliczenie płac 25 zł/pracownik – miesięczne rozliczenia wynagrodzeń, miesięczne deklaracje ZUS

Rotacja pracowników 25 zł/pracownik – wypowiedzenie umowy, umowa o pracę/świadectwo pracy, zgłoszenia/wygłoszenia ZUS, zgłoszenia ZCNA członków rodziny bez dopłat. Dostęp do wszystkich dokumentów o każdej porze*.

Akta osobowe 100 zł/pracownik – założenie teczki osobowej pracownika, ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego,

Prowadzenie akt osobowych 25 zł/pracownik – monitorowanie terminów badań okresowych i szkoleń BHP, monitoring wykorzystania urlopów.

Nieterminowe dostarczanie dokumentów (po 10-tym) – opłata 30 zł

Windykacja należności od 50 zł

Ceny pakietów medycznych znajdują się w zakładce pakiety-medyczne

Social Media – cena i warunki do uzgodnienia

Usługi księgowe od 200 zł – pozostałe podmioty – cena obejmuje:

Usługi księgowe od 200 zł – pozostałe podmioty – cena obejmuje:

Usługi księgowe od 200 zł – pozostałe podmioty – cena obejmuje:

Usługi księgowe od 200 zł – pozostałe podmioty – cena obejmuje:

* podane ceny są cenami netto 
** bezpłatna opcja dobrowolna nie wpływa na cenę