Archive for Wskaźniki i stawki

Najważniejsze zmiany w 2017 roku

Podatek VAT

 • Obowiązek elektronicznej wysyłki deklaracji VAT.
 • Obowiązek JPK dla małych i średnich przedsiębiorców.
 • Likwidacja kwartalnych rozliczeń VAT-7K dla wybranych przedsiębiorców:
  • tych którzy rejestrują się do VAT – nie mogą oni przez 12 pierwszych miesięcy rozliczać się kwartalnie nawet jeżeli korzystają z metody kasowej VAT.
  • tych którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów z odwrotnym obciążeniem, chyba że łączna wartość tych dostaw nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.
 • Likwidacja kwartalnych informacji VAT-UE – obowiązuje bezwzględnie wszystkich od dnia 1 stycznia 2017 roku – system przypomni o konieczności złożenia deklaracji na początku lutego 2017 roku.
 • Rozszerzenie katalogu sprzedaży krajowej z odwrotnym obciążeniem o m.in. wybrane usługi budowlane.
 • Zwiększenie kwoty limitu zwolnienia podatkowego z VAT ze 150 tys. zł do 200 tys. zł.

Podatek PIT

 • Brak możliwości skorzystania z odliczenia kwoty wolnej od podatku po przekroczeniu progu podatkowego – skala podatkowa.
 • Transakcje powyżej 15 tys. zł opłacone gotówkąnie będą stanowiły kosztu podatkowego – obowiązek dokonywania zapłat przelewem.
 • Nowe wersje deklaracji PIT-36 oraz PIT-36L.

Kadry i Płace

 • Wynagrodzenie minimalne wzrasta do 2.000 zł brutto.
 • Stawki godzinowe dla zleceniobiorców – obowiązekewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorców , wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej na umowie zlecenia (w 2017 r. będzie to kwota 13,00 zł brutto za 1 godzinę pracy). Stawka godzinowa znajdzie zastosowanie do umów-zleceń zarówno zawieranych od 1 stycznia, jak i tych trwających w tej dacie.
 • W przypadku umów zlecenia na okres dłuższy niż 1 miesiąc obowiązkiem zleceniodawcy jest wypłacenie wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu.

                                                                                                                                      opracował zespół wfirma

Składki ZUS 2016

Składki za styczeń – grudzień 2016 r.

Podstawa – społeczne   2 433,00 zł
       
Emerytalne 19,52% 474,92 zł
Rentowe 8,00% 194,64 zł
Chorobowe 2,45% 59,61 zł
Wypadkowe 1,80% 43,79 zł
Społeczne do zapłaty   772,96 zł 
       
Fundusz Pracy do zapłaty 2,45% 59,61 zł
       
Podstawa zdrowotne   3 210,60 zł
Ubezpieczenie zdrowotne do zapłaty 9% 288,95 zł
Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia 7,75% 248,82 zł

Składki dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2433 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2016)

Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,8% obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r. właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.

Składki ZUS dla rozpoczynających działalność (do 2 lat)
Podstawa po pomniejszeniu   555,00 zł
       
Emerytalne 19,52% 108,34 zł
Rentowe 8,00% 44,40 zł
Chorobowe 2,45% 13,60 zł
Wypadkowe 1,80% 9,99 zł
Społeczne do zapłaty   176,33 zł
       
Podstawa zdrowotne   3 210,60 zł
Ubezpieczenie zdrowotne do zapłaty 9% 288,95 zł
Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia 7,75% 248,82 zł

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2016 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 555 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2016 r.).

Składki ZUS 2015

Składki za styczeń – grudzień 2015 r.

Podstawa – społeczne 2 375,40 zł
Emerytalne 19,52% 463,68 zł
Rentowe 8,00% 190,03 zł
Chorobowe 2,45% 58,20 zł
Wypadkowe 1,93% 45,85 zł
Społeczne do zapłaty 757,76 zł 
Fundusz Pracy do zapłaty 2,45% 58,20 zł
Podstawa zdrowotne 3 104,57 zł
Ubezpieczenie zdrowotne do zapłaty 9% 279,41 zł
Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia 7,75% 240,60 zł

Składki dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2375,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2015)

Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,93% obowiązującą od 1 kwietnia 2012 r. właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.

Składki ZUS dla rozpoczynających działalność (do 2 lat)
Podstawa po pomniejszeniu 525,00 zł
Emerytalne 19,52% 102,48 zł
Rentowe 8,00% 42,00 zł
Chorobowe 2,45% 12,86 zł
Wypadkowe 1,93% 10,13 zł
Społeczne do zapłaty 167,48 zł
Podstawa zdrowotne 3 104,57 zł
Ubezpieczenie zdrowotne do zapłaty 9% 279,41 zł
Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia 7,75% 240,60 zł

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2015 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 525 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2015 r.).