Archive for 1 stycznia 2017

Najważniejsze zmiany w 2017 roku

Podatek VAT

 • Obowiązek elektronicznej wysyłki deklaracji VAT.
 • Obowiązek JPK dla małych i średnich przedsiębiorców.
 • Likwidacja kwartalnych rozliczeń VAT-7K dla wybranych przedsiębiorców:
  • tych którzy rejestrują się do VAT – nie mogą oni przez 12 pierwszych miesięcy rozliczać się kwartalnie nawet jeżeli korzystają z metody kasowej VAT.
  • tych którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów z odwrotnym obciążeniem, chyba że łączna wartość tych dostaw nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.
 • Likwidacja kwartalnych informacji VAT-UE – obowiązuje bezwzględnie wszystkich od dnia 1 stycznia 2017 roku – system przypomni o konieczności złożenia deklaracji na początku lutego 2017 roku.
 • Rozszerzenie katalogu sprzedaży krajowej z odwrotnym obciążeniem o m.in. wybrane usługi budowlane.
 • Zwiększenie kwoty limitu zwolnienia podatkowego z VAT ze 150 tys. zł do 200 tys. zł.

Podatek PIT

 • Brak możliwości skorzystania z odliczenia kwoty wolnej od podatku po przekroczeniu progu podatkowego – skala podatkowa.
 • Transakcje powyżej 15 tys. zł opłacone gotówkąnie będą stanowiły kosztu podatkowego – obowiązek dokonywania zapłat przelewem.
 • Nowe wersje deklaracji PIT-36 oraz PIT-36L.

Kadry i Płace

 • Wynagrodzenie minimalne wzrasta do 2.000 zł brutto.
 • Stawki godzinowe dla zleceniobiorców – obowiązekewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorców , wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej na umowie zlecenia (w 2017 r. będzie to kwota 13,00 zł brutto za 1 godzinę pracy). Stawka godzinowa znajdzie zastosowanie do umów-zleceń zarówno zawieranych od 1 stycznia, jak i tych trwających w tej dacie.
 • W przypadku umów zlecenia na okres dłuższy niż 1 miesiąc obowiązkiem zleceniodawcy jest wypłacenie wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu.

                                                                                                                                      opracował zespół wfirma