Archive for 10 marca 2016

Obowiązek rejestracji urządzeń chłodniczych

 

14 marca 2016r., upływa termin zgłoszenia urządzeń chłodniczych, mieszczących ponad 3 kg czynnika chłodzącego. Unia Europejska nałożyła na państwa członkowskim obowiązek ścisłej kontroli korzystania z urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej – wpływają na one w istotnym stopniu na pogłębianie się zjawisk zubożania warstwy ozonowej i ocieplania klimatu Obowiązek rejestracji dotyczy między innymi rolników, handlowców, farmaceutów. Rejestr urządzeń, prowadzi wyspecjalizowana jednostka, którą jest Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie za pomocą Centralnego Rejestru Operatorów (CRO). Za brak zgłoszenia sprzętu grożą kary od 600 zł do 3000 zł. Wysokość kary uzależniona jest m.in. od wpływu na środowisko, dotychczasowej działalności podmiotu, który popełnił naruszenie, oraz jego skutków. Obowiązek wynika z art 66 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Szczegóły prowadzenia Rejestru określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej

W celu utworzenia Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej należy wypełnić formularz rejestracyjny w Centralnym Rejestrze Operatorów udostępniony na stronie https://dbcro.ichp.pl

Rejestracji i kontroli nie podlegają domowe lodówki i zamrażarki ani urządzenia i systemy zainstalowane w środkach transportu.

Napraw i serwisowania zarejestrowanych urządzeń, będzie mógł dokonać wyłącznie fachowiec z odpowiednim certyfikatem. Uzyskanie uprawnień, potwierdza pozytywne zaliczenie egzaminu który nie wymaga uczestnictwa w żadnych obowiązkowych szkoleniach.