Archive for 5 marca 2016

Składki ZUS 2016

Składki za styczeń – grudzień 2016 r.

Podstawa – społeczne   2 433,00 zł
       
Emerytalne 19,52% 474,92 zł
Rentowe 8,00% 194,64 zł
Chorobowe 2,45% 59,61 zł
Wypadkowe 1,80% 43,79 zł
Społeczne do zapłaty   772,96 zł 
       
Fundusz Pracy do zapłaty 2,45% 59,61 zł
       
Podstawa zdrowotne   3 210,60 zł
Ubezpieczenie zdrowotne do zapłaty 9% 288,95 zł
Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia 7,75% 248,82 zł

Składki dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2433 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2016)

Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,8% obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r. właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.

Składki ZUS dla rozpoczynających działalność (do 2 lat)
Podstawa po pomniejszeniu   555,00 zł
       
Emerytalne 19,52% 108,34 zł
Rentowe 8,00% 44,40 zł
Chorobowe 2,45% 13,60 zł
Wypadkowe 1,80% 9,99 zł
Społeczne do zapłaty   176,33 zł
       
Podstawa zdrowotne   3 210,60 zł
Ubezpieczenie zdrowotne do zapłaty 9% 288,95 zł
Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia 7,75% 248,82 zł

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2016 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 555 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2016 r.).